SEMECO

Per a respondre davant qualsevol incidència de l’exercici mèdic per compte propi, i sent recomanable en qualsevol altra circumstància, és obligatori tindre contractada una pòlissa de responsabilitat civil professional. Aquesta pòlissa vela per la teua seguretat perquè pugues exercir la teua professió amb tranquil·litat.

*SEMECO és una empresa del Col·legi Oficial de Metges d’Alacant, per la qual cosa la nostra principal activitat és atendre el col·legiat/a. Els anys d’experiència han fet que ens hàgem convertit en una corredoria especialitzada a donar servei al col·lectiu mèdic.

La nostra activitat consisteix a ajudar, proposar, orientar i donar servei en tot el referent al sector segurs a tots els col·legiats, a la seua activitat professional i al seu entorn familiar. Per a aconseguir-ho *SEMECO negocia amb companyies asseguradores productes especials i específics per al nostre col·lectiu mèdic intentant aconseguir les millors condicions tant en cobertures com en preus.

El nostre equip humà compta amb anys d’experiència en el sector assegurador. Disposem d’un departament propi de sinistres encarregat de tramitar, gestionar i solucionar els sinistres i un departament comercial que s’encarrega de negociar amb les companyies d’assegurances i d’atendre i assessorar a tots els clients que ho requerisquen, fins i tot desplaçant-nos als seus llocs de treball o a les seues llars.

¿Qué quieres encontrar?