Procediment per a cobrir places d’Estatutaris Temporals en l’Agència Valenciana de Salut

El procediment actualment en vigor per part de la Conselleria per a contractar estatutaris temporals és que, quan no els ha sigut possible fer-ho amb les seues pròpies borses de treball, el Departament de Salut demandant haurà d’oferir la cobertura del lloc al Col·legi Oficial de Metges de la província i que siga el Col·legi qui oferisca la cobertura del lloc.

Per a respondre a les sol·licituds laborals de la Conselleria de *Sanitat el COL·LEGI DE METGES D’ALACANT obri una BORSA DE TREBALL PRÒPIA en la qual poden inscriure’s els col·legiats del COMA que estiguen en situació d’optar a una plaça de personal facultatiu especialista amb caràcter temporal.

Per a això s’ha habilitat un espai en la Finestreta Única del Col·legi de Metges d’Alacant a la qual es pot accedir punxant en el següent enllaç.

INSCRIPCIÓ

¿Qué quieres encontrar?