Davant les amenaces i agressions a sanitaris: TOLERÀNCIA ZERO

L’assistència en els casos d’agressions o amenaces serà totalment gratuïta per al col·legieu@, inclosos els honoraris d’Advocat i Procurador dels Tribunals.

Protocol d’amenaces i agressions

L’afectat enviarà al Departament Jurídic Col·legial el formulari d’incident, en el qual quedaran identificats el *médic@, el centre sanitari, el servei i el pacient o familiars, expressant la data dels fets i un breu relat d’aquests. El Departament analitzarà els fets per a la seua comunicació pel Col·legi a la Direcció Territorial de Sanitat, amb vista a l’adopció de les mesures previstes en el Conveni (increment de mesures de seguretat, registre centralitzat d’incidents, i, mediant sol·licitud expressa, el canvi d’assignació del pacient).

En els supòsits en els quals l’incident tinga rellevància penal i, per la seua gravetat,  el *médic@ desitjara iniciar accions judicials, haurà de contactar amb el Departament Jurídic per al corresponent assessorament legal i defensa.

S’advertirà al col·legieu@ sobre l’obligació de comunicar en l’immediat moment al seu coneixement qualsevol notificació judicial, i especialment el dia i hora de la celebració del judici, amb trasllat de la còpia de la corresponent citació.

Declaració d’incident

Mes informació al 96 526 10 11

Formulario en línea para la declaración.

    Identificación

    Datos de contacto

    ¿Qué quieres encontrar?