La nova junta, a través de la Comissió de Formació Continuada col·legial, vol donar impuls a iniciatives que promocionen un espai per a la formació i divulgació científica. Per això, es va acceptar en Ple de la Junta Directiva celebrada el 31 de gener de 2019 la creació del Consell Científic del COMA.

Objectiu principal: promoure la col·laboració entre Societats Científiques i l’àmbit formatiu-divulgatiu col·legial sobre temes sanitaris, dirigits bé als propis col·legiats, o a la població en general. Així mateix oferir una plataforma d’interrelació entre els col·legiats que aportació mútua prestigi a les institucions participants.

Funcions principals:

  • Col·laborar amb l’organització i/o valoració de propostes de cursos i altres activitats formatives de la seua especialitat.
  • Col·laborar amb l’elaboració d’un Programa de Formació Continuada del COMA, així com  avaluar i realitzar seguiment de les activitats realitzades.
  • Servir d’assessoria a la Junta del COMA per a temes de la competència de la seua especialitat per a garantir el màxim nivell de qualitat en les activitats formatives.
  • Acceptar encàrrecs de la Junta per a elaboració de documents sobre aspectes clínics o de rellevància científica.
  • Detecció de necessitats formatives mitjançant informació pròpia de les Societats participants.
  • Definir un delegat per cada societat per a actuar com a comunicador expert en temes de la seua especialitat per a difusió a mitjans de comunicació sobre successos concrets o efemèrides sanitàries…
  • Col·laborar en activitats de divulgació científica o sanitària com a representació del COMA, en fòrums docents, divulgatius o formatius, tal com col·laboracions amb Universitats o entitats públiques.

Organitza el teu curs

Si vols organitzar un curs conjuntament amb el Col·legi de Metges d’Alacant emplena el següent formulari

Si vols organitzar un curs pel teu compte en les nostres instal·lacions emplena el següent formulari

Composición

¿Qué quieres encontrar?