L’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de la Província d’Alacant és una Corporació de Dret Públic que ha de col·laborar a favor d’una societat lliure i democràtica. Una Corporació de Dret Públic en la qual l’Estat delega les funcions a les quals els governs no poden arribar.

L’origen de l’actual estructura dels Col·legis de Metges es troba en la  Llei orgànica de Sanitat de 1855. En el seu Article 80 es creen els jurats mèdics amb la finalitat de previndre, amonestar i qualificar les faltes que comenten els professors en l’exercici de les seues respectives facultats, regularitzar en uns certs casos els seus honoraris, reprimir tots els abusos professionals al fet que es puga donar marge en la pràctica, i  a fi d’establir una severa moral mèdica s’organitzarà en la capital de cada província un jurat mèdic de qualificació.

La Comunitat Valenciana compta amb la seua pròpia Llei de Col·legis Professionals aprovada l’any 1997. Així, i encara que aquest Col·legi gaudeix d’autoregulació, autogestió i autogovern, cal recordar que els Col·legis de Metges de cada província tenen l’obligació per llei d’adscriure’s al Consell Autonòmic i al Consell General de l’Organització Mèdica Col·legial com a organisme regulador de caràcter nacional.

El Colegio

Funcions

En 1972 sent president el Dr. Sr. José Lluís de la Vega Gutiérrez va sorgir el desig de tindre una nova seu d’acord amb les necessitats d’una creixent col·legiació. En 1973 l’arquitecte Sr. Juan Antonio García Solera presenta el projecte però no serà fins a 1981, amb l’arribada del nou president Sr. Ricardo *Ferré, quan s’aprove el projecte de construcció. Al març de 1982 s’inicien les obres en l’Av. de Dénia i al setembre de 1984 es va inaugurar la que hui és la nostra seu col·legial. Però el 30 de setembre de 1997 l’edifici del Col·legi es va inundar a causa de les pluges torrencials. Les instal·lacions van patir danys per un valor incalculable. I és que l’aigua, que es va cobrar quatre vides humanes a la ciutat, va arrasar les aules de formació, la biblioteca, l’arxiu històric i altres estades, la qual cosa va produir que no es poguera celebrar el centenari del Col·legi en les seues instal·lacions. La nostra seu actual, reconstruïda i millorada sobre l’anterior, es va reinaugurar al juliol de 2000 sota la presidència del Dr. Ricardo Ferré.

Història

Malgrat les actuals normes reguladores, el Col·legi de Metges d’Alacant compta amb una llarga història, perquè es va constituir com a tal el 20 de maig de 1884. La Seu Col·legial, llavors situada al carrer de San Francisco, compartia seu i col·legiació amb l’Institut Farmacèutic Alacantí.

Aquesta associació entre metges i farmacèutics es va mantindre fins al 22 abril de 1898. Llavors, un Decret de la Reina mana la separació de tots dos Col·legis. Un mes després, i després d’un acte celebrat en el Saló de l’Alcaldia d’Alacant, el Col·legi de Metges va quedar oficialment organitzat i constituït.

Els primers anys del Col·legi des de la seua fundació en 1898 i fins a 1931 van ser una cerca incansable per assentar-se com a col·lectiu, amb els seus estatuts, obligacions i seu. Com que el Col·legi de Farmacèutics va romandre en la seu compartida, el Col·legi de Metges es va instal·lar en el Palau Municipal fins que va tindre fons per a poder adquirir un terreny i edificar la seua seu en propietat.

Mentrestant en 1900 es lloga el pis principal esquerre del número 3 i 5 de la Rambla de Méndez Núñez on la seu va romandre fins a 1931. Enguany el Col·legi, sota la presidència del Dr. Jornet Nogueras, es va traslladar de nou. Es van instal·lar al carrer Zorrilla, (hui Av. de la Constitució), en un edifici prou ampli com perquè visquera en ell, el conserge i la seua família. A més tenia tres habitacions per a les oficines del Col·legi i una sala d’actes.

Al maig de 1960 el President del Col·legi, Dr. Sr. José Sánchez *San Julián va comprar el que seria la nova seu, situada al carrer San Isidro núm. 5 i la inauguració del qual es va celebrar l’1 d’abril de 1962.

Missió

El Col·legi Oficial de Metges d’Alacant té com a missió:

 • L’ordenació de la professió mèdica.
 • La vigilància de l’exercici professional perquè aquest es duga a terme sempre sota els principis ètics i deontològics que ens hem marcat i que mantenen la dignitat i el prestigi de la professió.
 • La defensa dels interessos professionals i la seua representació institucional.
 • La promoció, impuls i desenvolupament de la formació mèdica continuada.
 • La col·laboració amb els poders públics per a protegir la salut dels ciutadans protegint també els drets d’aquests.

Vissió

El Col·legi Oficial de Metges d’Alacant té com a visió:

 • Ser la Institució de referència per als metges i el seu màxim òrgan de representació quant a professionalisme, normes ètiques i deontològiques, bones pràctiques i excel·lència professional.
 • També ser un referent per a la societat en temes sanitaris.
 • Fer-ho de manera dinàmica, participativa, oberta a la societat, compromesa en tot moment cap a la demanda professional i social.
 • Institució de qualitat reconeguda per l’excel·lència dels serveis oferits.

Valors

El Col·legi Oficial de Metges d’Alacant té com a valors:

 • Defensar els interessos professionals dels metges col·legiats que exerceixen a la província d’Alacant.
 • Ordenar la professió mèdica en l’àmbit de les seues competències legals i estatutàries.
 • Protegir la societat en termes del seu interés en la salut pública; així com els interessos de consumidors i usuaris de serveis mèdics.
 • Vigilar l’exercici de la professió mèdica, perquè es complisquen els principis deontològics i ètic-socials, així com la seua dignitat i prestigi.
 • Vetlar per adequat nivell de qualitat de les prestacions professionals dels col·legiats.
 • Donar suport a la millora constant dels nivells científic, econòmic i social dels col·legiats.
 • Col·laborar amb els poders públics en la consecució del dret a la salut i amb altres entitats lligades a la salut i a la investigació i formació mèdic-científica.
 • Integrar l’assegurament de la QUALITAT com a element fonamental en la política de creixement i desenvolupament del Col·legi.
 • Implantar sistemes de gestió que faciliten la millora contínua, augmentant la competitivitat de l’equip i la seua adaptació al nostre entorn.
 • Utilitzar racionalment els recursos per a contribuir a la consecució de la plena satisfacció del col·legiat i usuaris/beneficiaris de l’activitat del Col·legi.
 • Evitar l’aparició de defectes o no conformitats en els nostres processos i serveis.
 • La TRANSMISSIÓ DEL CONEIXEMENT als empleats basats en l’experiència de la nostra organització aprenent d’errors i èxits del passat.
 • La FORMACIÓ com a eix central en la competència del nostre equip de treball.

¿Qué quieres encontrar?