Ajudes de la fundació per a la protecció social de l'OMC

Les prestacions de la Fundació per a la Protecció Social de l’Organització Mèdica Col·legial (OMC) se sol·liciten en l’Àrea de Protecció Social, en horari de 8.30 a 14.30 hores de dilluns a divendres, emplenant les dades dels impresos que es faciliten i aportant els documents que en ells s’especifiquen .

Més informació en el Tel: 914 317 780

Les PRESTACIONS es troben publicades en la Pàgina Web: www.fpsomc.es

¿Qué quieres encontrar?