Oficina de Cooperació Internacional

L’Oficina de Cooperació Internacional del Col·legi de Metges d’Alacant, integrada en la Fundació dels Col·legis Mèdics per a la Cooperació Internacional, va ser creada en 2014 i persegueix fins com ara la protecció de la salut, la cooperació al desenvolupament, la promoció del voluntariat i l’acció social.

Els médic@s estan cada vegada més sensibilitzats amb la cooperació internacional, com demostra el fet que la demanda per a participar en aquests programes siga cada vegada major i considerem que la Cooperació Internacional en Salut (tant cooperació al desenvolupament com l’ajuda en emergències) és també una funció intrínseca de la professió mèdica, a més de les tradicionals funcions assistencials, docents i investigadores.

Els principals objectius de l’oficina són informar i assessorar els professionals interessats en la cooperació, que encara no han tingut cap experiència en aquest sentit, elaborar registre de médic@s que dediquen part del seu temps a la cooperació internacional i registre de projectes en els quals participen médic@s alacantins, establir relacions/diàleg entre el COMA i les diferents ONGs sanitàries que tenen implantació a la província d’Alacant, aconseguir que els gestors sanitaris faciliten i fomenten la participació del personal sanitari en projectes i programes de cooperació internacional, situació que ha de ser reconeguda en el currículum professional, realitzar activitats formatives i de sensibilització en les àrees de Cooperació i Salut Internacional i en Medicina Tropical.

Les principals activitats realitzades per l’oficina fins a l’actualitat han sigut convocatòries d’ajudes a projectes de cooperació sanitària internacional, jornades sobre cooperació internacional, curse-taller sobre formulació de projectes de cooperació internacional en salut i participació en els congressos de cooperació internacional de l’Organització Mèdica Col·legial.

En a l’any 2019 el COMA destinarà 10.000 euros (0,47% del pressupost) per a Cooperació Internacional, la qual cosa suposa un increment del 43% respecte a 2018

Sol·licitar informació

    Notícies relacionades

    VEURE TOT

      ¿Qué quieres encontrar?