Coneixes el PAIME?

Un programa impulsat per metges que ajuda a companys malalts

Origen

Fa més de vint anys es va posar en marxa el Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIME), creat per metges i dirigit exclusivament a metges malalts.

Únic a Espanya des de l’àmbit professional i referent a Europa i en el món, està implantat en totes les comunitats autònomes.

Objectius

Emparat per la Fundació per a la Protecció Social de l’Organització Mèdica Col·legial (FPSOMC), el seu objectiu és protegir la ciutadania i als metges, prestant una atenció sanitària especialitzada als facultatius en actiu que presenten problemes d’abús de substàncies i/o malalties mentals, per a facilitar que el metge afectat puga rehabilitar-se i reintegrar-se en la seua vida laboral garantint així una assistència sanitària de qualitat als pacients i confidencialitat per al metge inclòs en el programa.

Accés

Tenen dret a rebre l’assistència tots els metges en actiu, és a dir, que no estiguen en situació d’invalidesa o de jubilació, atés que el Programa es va crear perquè els metges amb problemes psíquics i/o addictius pogueren tornar a desenvolupar la seua tasca professional en les millors condicions i amb les màximes garanties per als seus pacients.

Patologies

Les estimacions apunten al fet que un de cada deu metges pot patir en la seua vida professional un o més episodis relacionats amb malalties psíquiques i/o conductes addictives, però la por, el sentiment de culpa o estigmatització social de la malaltia poden portar a ocultar i negar la patologia. Aquesta situació repercuteix en el seu entorn familiar com en el professional, amb el risc de derivar en una mala praxi i cometre errors i negligències.

El PAIME del COMA

En el Col·legi de Metges d’Alacant la responsabilitat del programa PAIME està a càrrec de la la Secretària General, la Dra. Isabel Prieto. Disposa de terapeutes especialitzats per al tractament ambulatori i Centres d’Ingrés sota l’empara de l’OMC, en la seua Fundació per a la Protecció Social. En el cas de la Comunitat Valenciana, el programa és finançat pels col·legis provincials, que assumeixen la despesa de tractament ambulatori que s’ocasiona, a diferència del que ocorre en altres autonomies que compten amb col·laboracions i ajudes per part de la seua Conselleria de Sanitat.

Contacte

Pots posar-te en contacte amb el responsable del Programa PAIME en el COMA per finestreta única o per telèfon (618 185 770 – 965 261 011). L’assignació d’un nom fictici amb la inclusió en el programa contribuirà a preservar la teua identitat i discreció.

¿Qué quieres encontrar?