Es procedirà al pagament de quotes després d’haver presentat tota la documentació requerida i haver sigut validada per la Secretaria col·legial.

Les quotes col·legials són les següents:

  • Quota d’Incorporació: 120,20 €.
  • Quotes col·legials: 58,50 € trimestrals
    (Serà proporcional als mesos del trimestre des de la col·legiació aprovada per la Junta Directiva).

Compte bancari del Col·legi de Metges d’Alacant: ES14 0081 0180 7300 0149 9153

A partir de l’1 de gener de 2012 se suprimeix la quota d’alta entre trasllats de col·legiats de la Comunitat Valenciana.

S’amplia en 5 anys el temps perquè els facultatius que hagueren estat col·legiats en el Col·legi d’Alacant no abonen quota d’entrada en recol·legiar-se.

¿Qué quieres encontrar?