El Col·legi posa en marxa la Validació Periòdica de la Col·legiació (VPC), un procés pel qual els col·legiats podran acreditar la seua preparació i formació i que aquestes queden certificades com a competència professional del metge de cara a la societat.

La VPC serà d’obligat compliment des de 2017, segons estableix la Unió Europea, i el metge ha de renovar-la cada sis anys.

GARANTIA PER Al CIUTADÀ / GARANTIA PER ALS MÈDICS / AVAL DE L’EXERCICI PROFESSIONAL

     

¿Qué quieres encontrar?