Fes-te voluntari

La Junta Directiva del Col·legi Oficial de Metges d’Alacant vol agrair la resposta, compromís i solidaritat dels col·legiats en la lluita contra el COVID-19 oferint els seus serveis com a voluntaris.

  • La Conselleria de Sanitat ha establit un procediment extraordinari d’ocupació temporal per a la cobertura de necessitats de recursos humans (VOLUNTARIAT ASSISTENCIAL).
  • Des del Col·legi de Metges d’Alacant també s’ha habilitat una bossa de VOLUNTARIAT NO ASSISTENCIAL per a estudiants de Medicina, metges que no vulguen inscriure’s en la bossa de Conselleria o jubilats amb més de 70 anys i que vulguen treballar en un tercer nivell d’atenció.

Voluntariado ASISTENCIAL

La Conselleria ha habilitat una plataforma perquè tots els metges voluntaris puguen inscriure’s i estar a disposició quan calga.

El personal al qual va dirigit són:

  • Graduats/llicenciats en Medicina que no estiguen en les borses d’ocupació temporal (encara que manquen d’especialitat)
  • Personal facultatiu que es trobe en situació de jubilació i siga menor de 70 anys.

A tots els professionals que siguen cridats per la Conselleria de Sanitat per a reforçar els serveis sanitaris, el Col·legi de Metges d’Alacant els oferirà la seua pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i els col·legiarà temporalment de manera gratuïta presentant el contracte de treball.

Faça clic ACÍ per a accedir a la plataforma d’inscripció de la Conselleria de Sanitat.

  • Per a qualsevol dubte o consulta pot escriure’ns al correu crisiscoronavirus@coma.es i/o al número de telèfon 96 526 10 11

Voluntariado NO ASISTENCIAL

Davant la gran resposta que s’està rebent, el Col·legi Oficial de Metges d’Alacant ha posat en marxa una bossa de voluntariat per als professionals que vulguen oferir els seus serveis en un tercer nivell d’atenció com, per exemple, ajuda telefònica.

Pots inscriure’t enviant un correu a crisiscoronavirus@coma.es amb les següents dades:

  • Nom
  • Si eres o no col·legiat (en cas que ho sigues, número col·legiació)
  • Telèfon
  • Email
  • Disponibilitat

 

CESSIÓ DE DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES VOLUNTÀRIES CORONAVIRUS

En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals li comuniquem que les dades que vosté ens facilite quedaran incorporats al tractament de dades denominat “ voluntariat assistència sanitària COVID-19 ” el Responsable de Tractament de la qual serà l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges d’Alacant, que es compromet a tractar de manera confidencial les dades de caràcter personal facilitats i a no comunicar o cedir aquesta informació a cap altre tercer. Aquestes dades es conservaran durant el temps imprescindible per al compliment de la finalitat descrita.

Per a qualsevol dubte o consulta pot escriure’ns al correu crisiscoronavirus@coma.es i/o al número de telèfon 96 526 10 11

¿Qué quieres encontrar?